DLA RODZICÓW

Plan dnia w Przedszkolu UKSW
 

Przedszkole UKSW powstało z myślą o dzieciach.  Nasz budynek, program, pomoce dydaktyczne, nasza dyrekcja, kadra i nasi opiekunowie z WNP – mają za zadanie służyć dziecku, jego optymalnemu rozwojowi i  szczęśliwemu dzieciństwu. Plan dnia został tak zaprojektowany, by respektował prawo dziecka do zabawy i swobodnej ekspresji. Program wychowawczy realizowany w naszym przedszkolu, zgodny ze znowelizowaną w czerwcu 2016 r. „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego”, stawia na rozwój zintegrowany z zabawą. Wszystkie inicjowane przez naszych nauczycieli aktywności  dzieci oraz ich  swobodna zabawa w specjalnie przygotowanym otoczeniu  mają na celu przygotowanie samodzielnie myślących, pozytywnie nastawionych do siebie i do otoczenia,  otwartych na nowe doświadczenia, korzystających z pełni swoich możliwości dzieci.

Wyjściowy plan dnia:

7.00 – 8.30 Dzieci przychodzą do Przedszkola.

Do czasu śniadania spędzają czas we wspólnej  przestrzeni  teatralnej. W tym czasie na ekranie wyświetlane są dzieła klasyczne: balet, opera, operetka, koncerty kameralne i symfoniczne. Dzieci słuchając cichej muzyki mogą, wspólnie z nauczycielem, siedzieć w okręgu, leżeć, bawić się, tańczyć, improwizować. Do dyspozycji dzieci udostępnione będą leżaki lub poduchy, obręcze hula-hop, szarfy, chusty Klanza, kolorowe chusteczki,  balony, woreczki, piłka itp. Każde kolejne dziecko dołączające do grupy jest witane po imieniu przez wcześniej przybyłych kolegów i koleżanki.  Dzieci stopniowo przechodzą do swoich sal lub spędzają czas w otwartej przestrzeni.

8.30 -9.15 Przygotowanie i spożycie śniadania.

W trosce o wypracowanie u dzieci prawidłowych nawyków dotyczących przygotowania i spożywania zdrowych posiłków oraz utrzymywania porządku. Podczas wszystkich posiłków nauczyciele troszczą się  by oprócz kształtowania czynności samoobsługowych, zachowań prozdrowotnych, właściwej postawy ciała, trzymania sztućców itp. czas spędzony przy wspólnym stole odznaczał się rodzinną atmosferą, brakiem pośpiechu i szacunkiem dla indywidualnych preferencji dzieci.  To również czas w którym podkreślamy znaczenie wzajemnej uprzejmości i dobrych manier.

Około 9.15 – Czynności organizacyjne i wspólne czytanie.

Po śniadaniu dzieci rozchodzą się do swoich sal, gdzie wspólnie z nauczycielami sprawdzają listę obecności, kiedy to każde dziecko jest witane przez resztę grupy. Dzieci (wspólnie z nauczycielem lub same) liczą ile dzieci danego dnia przyszło do przedszkola, ilu jest chłopców, ile dziewczynek, kogo jest więcej. Dzieci wspólnie śpiewają swoją grupową piosenkę, której uczą się w tym czasie. Następnie nauczyciel czyta dzieciom książki dobrane treścią do danej grupy wiekowej. Dzieci słuchając, mogą bawić się,  rysować, układać  puzzle, klocki, korzystać z wszelkich pomocy Montessori (zabawek, które jednocześnie uczą: walce, różowa wieża, brązowe schody, beleczki itd.).

Około 10.00:
Punkty a), b), c), d), e)– realizowane w dowolnej kolejności, w zależności od pogody, harmonogramu zajęć sportowych i rytmicznych oraz aktywności dzieci danego dnia:

a) zajęcia na świeżym powietrzu (około 45 minut do godziny) – zabawa swobodna połączona z tzw. edukacją outdoorową, która polega na wspólnym poznawaniu i odkrywaniu świata. W praktyce oznacza to, iż dzieci oprócz zabaw na placu zabaw, dbają o ogródek przedszkolny, poznają różne gatunki roślin, robaki,  owady, ptaki – obserwują ich zachowania w różnych porach dnia i porach roku. Dzieci prowadzą obserwacje zmieniającej się przyrody – dokumentują swoje spostrzeżenia w formie różnorodnych prac plastycznych takich jak szkice, rysunki, obrazy, rzeźby, wylepianki, papierowe modele itp. Aktywność na świeżym powietrzu daje wiele możliwości rozwojowych, które codziennie wykorzystujemy w naszym przedszkolu. Oprócz najbardziej oczywistych dotyczących sprawności fizycznej i nabywania nawyku obcowania z naturą, dzieci poprzez zabawę doskonalą swoją wrodzoną spostrzegawczość, wrażliwość, poznają świat wszystkimi zmysłami. Mogą liczyć i grupować kamienie, liście, patyki, szyszki - porównywać ich cechy,  kolekcjonować, wykorzystywać w działalności plastycznej, muzycznej czy teatralnej. Wystarczy bowiem odrobina wyobraźni by suche szyszki zamieniły się w cenne skarby z dalekiej krainy a chmury na niebie przybrały kształty postaci z bajek.  Uczymy nasze dzieci rozumieć otaczający je świat i pomagamy odnaleźć im się w przyszłym samodzielnym życiu „bez rodziców”, by potrafiły szczęśliwie kierować swoim życiem.

b) Zabawy indywidualne i grupowe zintegrowane z treściami programowymi wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  Idea naszego przedszkola zakłada by otoczenie w jakim przebywa dziecko oraz proponowane przez nauczycieli aktywności ściśle łączyły się z zabawą, która jest podstawową, najważniejszą działalnością dziecka.  Dzieci nie czując zewnętrznego „rygoru nauki” będą wystawione na działanie zaprojektowanych przez nas sytuacji edukacyjnych ( w formie zabawy/ projektu/ wyzwania/ przygody/rozmowy/ inscenizacji/ przedstawienia/ festiwalu itp.), które pozwolą im podejmować aktywności mające na celu ich wszechstronny rozwój.

c) Zajęcia z języka angielskiego

d) Rytmika – zajęcia ruchowe i umuzykalniające przy akompaniamencie pianina

e) Zajęcia sportowe – wewnątrz lub na świeżym powietrzu 

12.00 -12.45 Przygotowania,  spożycie obiadu i porządkowanie po posiłku.

 Podobnie jak podczas śniadania dbamy o zdrowie, kulturę oraz rodzinną atmosferę.

12.45 Odpoczynek poobiedni, ewentualnie leżakowanie.

Przestrzeń przedszkola pozwala na taką organizację odpoczynku, która zaspokoi zarówno potrzeby dzieci, które potrzebują snu jak i tych, które nie śpią w ciągu dnia. Czas ten będzie kolejną okazją do słuchania relaksacyjnych utworów muzycznych oraz książek - bajek, legend, wierszy itp. dzięki którym dzieci  ćwiczą swoją wyobraźnię i wrażliwość estetyczną. Każdy dzień w przedszkolu jest inny, dlatego formy relaksu również będą różne – dzieci mogą wspólnie wymyślać historie, które będą mogły same inscenizować, mogą malować, samodzielnie przeglądać książki, korzystać z pomocy Montessori  itp. Dokładamy starań by indywidualne potrzeby każdego  dziecka zostały zaspokojone, o ile nie naruszy to spokoju innych wypoczywających dzieci. Warunek ten pozwala dzieciom już w najwcześniejszych latach dostrzegać i szanować potrzeby innych ludzi. W czasie odpoczynku dzieci słuchają relaksacyjnej muzyki.

Około 14 (14.00/ 14.30/15.30/16.00) – raz  w tygodniu

Zajęcia logopedyczne – praca w grupach. Zajęcia z logopedą mają na celu wspólną, pełną zabawy, pracę nad usprawnianiem aparatu mowy u dzieci oraz niwelowanie typowych zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

Około 14  - codziennie:

a) zajęcia na świeżym powietrzu   – zabawa swobodna połączona z tzw. edukacją outdoorową i/ lub:

b) zabawy indywidualne i grupowe zintegrowane z treściami programowymi  i/lub:

c) warsztaty, plenery,  przedstawienia,  koncerty, inscenizacje, występy zaproszonych gości.

14.45.-15.15 Przygotowanie i spożycie I podwieczorku. 

Około 15.15

a) zabawy swobodne dzieci (wewnątrz i na świeżym powietrzu),

b) warsztaty, plenery, przedstawienia,  koncerty, inscenizacje, występy zaproszonych gości,

c) zajęcia dodatkowe realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

16.30-17.00 Przygotowanie i spożycie II podwieczorku.

17.00-18.00

a) zabawy swobodne dzieci (wewnątrz i na świeżym powietrzu),

b) czytanie literatury, słuchanie muzyki.

Akademicki charakter Przedszkola UKSW umożliwia  wizyty zorganizowanych, moderowanych przez Kadrę naukową WNP UKSW, grup studenckich. Grupy te, za zgodą Dyrekcji Przedszkola, przeprowadzać będą:

  • Warsztaty plastyczne, m.in. rzeźbiarskie, malarskie
  • Koncerty instrumentalne i wokalne
  • Przedstawienia, teatrzyki kukiełkowe itp.
  • Warsztaty medialne – dla starszych dzieci – w porozumieniu z rodzicami
  •  Warsztaty o zawodach

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach