dla rodziców

Pracując z dzieckiem i wspierając jego rozwój i wychowanie pracujemy z całą rodziną. Bardzo cenimy sobie stały kontakt z rodzicami naszych przedszkolaków, zachęcając rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola.

Zajęcia związane z programem:

Zajęcia muzyczno-rytmiczne (poniedziałki i środy) – prowadząca: dr Anna Piskorek-Atys:

Celem tych zajęć jest kształtowanie u dzieci wrażliwości muzycznej, wyczucia rytmu, usprawnianie koordynacji ruchowej, analizy i syntezy słuchowej oraz mowy ale przede wszystkim dobra zabawa. Muzyka wprowadza harmonię, pomaga zrelaksować się i daje dzieciom dużo radości. Prowadząca, będąc muzykiem, wykładowcą akademickim i instruktorem zajęć muzyczno ruchowych, w profesjonalny i sposób łączy w swojej pracy taniec, śpiew i grę na instrumentach.

Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej (wtorki i czwartki) – prowadząca: mgr Jolanta Mastalerz

Na zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej dla dzieci wspieramy i kierujemy aktywnością ruchową naszych przedszkolaków. Zajęcia zaplanowane są tak, aby przeciwdziałać powstawaniu albo pogłębianiu się wad postawy ciała i wyrównywać wszelkie odchylenia fizjologiczne. Podczas zajęć przy wspólnych ćwiczeniach i grach zwracamy też szczególną uwagę na rozwój emocjonalny i  społeczny naszych przedszkolaków. Prowadząca zajęcia jest wszechstronnie przygotowana do pracy z zakresu zajęć ruchowych z małym dzieckiem. Łączy zajęcia ogólnorozwojowe z elementami  terapii integracji sensorycznej (jest dyplomowanym terapeutą SI).

Zajęcia języka angielskiego (codziennie) – Szkoła Języków Obcych LINGUIN

Zajęcia języka angielskiego odbywają się w przedszkolu codziennie. Spotkania z lektorkami - Ciocią Michaliną (lektorką polską) oraz Wujkiem Ivanem (native speaker) mają formę gier i zabaw słowno-ruchowych, tak aby stymulować nie tylko umysł, ale również ciało dzieci. Taka forma ma również za zadanie niwelować stres i być źródłem radości oraz motywacji do dalszej nauki. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności porozumiewania się oraz kształcenia poprawności wymowy. Lektorka poza językiem angielskim używa gestów, mimiki i jest w ruchu, a wszystko po to, aby ułatwić naukę i zrozumienie oraz utrzymać koncentrację i zainteresowanie dzieci. Na zajęciach stosujemy metodę spiralną wdrażania treści, tzn. stosujemy częste powtórzenia już wprowadzonych słów czy piosenek, do których dodajemy stopniowo nowe słownictwo, dzięki czemu lepiej utrwalamy materiał, który dzieci już poznały. Zajęcia od samego początku prowadzone są tylko w języku angielskim, przez co dzieci są stale otoczone językiem.

Zajęcia logopedyczne (raz w tygodniu) – prowadząca: mgr Małgorzata Terlecka

Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w parach lub indywidualne). Grupowa forma zajęć ma zadanie profilaktyczne i jest dla dzieci swobodną, bezstresową formą zabawy słowem i dźwiękiem. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, ćwiczeń słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Zajęcia z psychologiem (indywidualne i w małych grupach) - prowadzący: dr Maciej Ciechomski

Zajęcia z psychologiem dostosowywane są indywidualnie do potrzeb dzieci. Odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, w formie zabaw i ćwiczeń z elementami terapii umiejętności społecznych, terapii zaburzeń lękowych, wprowadzania metod opartych na zastępowaniu agresji oraz Porozumienia Bez Przemocy. Prowadzimy także grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych, z użyciem klocków Lego, Lego Duplo oraz materiałów autorskich. Każda forma zajęć terapeutycznych poprzedzona jest rozmową z rodzicami, a także jest na bieżąco omawiana z zespołem pracującym z dzieckiem.

Zajęcia z oferty dodatkowej

W naszym przedszkolu prowadzone są także zajęcia dodatkowe. Są to m. in. zajęcia sportowe (akrobatyka, tenis ziemny, piłka nożna), taneczne, manualne (ceramika), językowe (język francuski) oraz edukacyjne (robotyka Lego). Zajęcia odbywają się po godzinie 14:30, we wszystkie dni tygodnia. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest w przedszkolu.

Plan dnia:

7:00-8:00

dzieci przychodzą do przedszkola.

Do czasu śniadania spędzają czas we wspólnej przestrzeni - w zależności od dnia i aktualnych potrzeb dzieci – w dużej sali rekreacji lub w salach. Do dyspozycji dzieci udostępnione są poduchy, duże klocki sensoryczne, obręcze hula-hop, szarfy, chusta Klanza, balony, woreczki, piłki itp. Każde kolejne dziecko dołączające do grupy jest witane po imieniu przez wcześniej przybyłych kolegów i koleżanki.

8:30 - 9:15

śniadanie w salach zajęciowych

około 9:15

czynności organizacyjne, zajęcia dydaktyczne i wspólne czytanie.

Po śniadaniu dzieci wspólnie z nauczycielami sprawdzają listę obecności, kiedy to każde dziecko jest witane przez resztę grupy. Dzieci (wspólnie z nauczycielem lub same) liczą ile dzieci danego dnia przyszło do przedszkola, ilu jest chłopców, ile dziewczynek, kogo jest więcej. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne zorganizowane wokół tematu dnia. Dzieci wspólnie śpiewają swoją grupową piosenkę, której uczą się w tym czasie. Następnie nauczyciel czyta dzieciom książki dobrane treścią do danej grupy wiekowej.

Około 10:00: Punkty a), b), c), d), e), f) – realizowane w dowolnej kolejności, w zależności od pogody, harmonogramu zajęć sportowych oraz aktywności dzieci danego dnia:

a) zajęcia na świeżym powietrzu (około 45 minut do godziny) – zabawa swobodna połączona z tzw. edukacją outdoorową, która polega na wspólnym poznawaniu i odkrywaniu świata. W praktyce oznacza to, iż dzieci oprócz zabaw na placu zabaw, dzieci dbają o ogródek przedszkolny, poznają różne gatunki roślin, owady, ptaki – obserwują ich zachowania w różnych porach dnia i porach roku. Dzieci prowadzą obserwacje zmieniającej się przyrody. Aktywność na świeżym powietrzu daje wiele możliwości rozwojowych, które codziennie wykorzystujemy w naszym przedszkolu. Oprócz najbardziej oczywistych dotyczących sprawności fizycznej i nabywania nawyku obcowania z naturą, dzieci poprzez zabawę doskonalą swoją wrodzoną spostrzegawczość, wrażliwość. Planujemy także wyjścia grupowe do pobliskiego lasu.
b) Zabawy indywidualne i grupowe zintegrowane z treściami programowymi wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


c) Zajęcia z języka angielskiego (codziennie 30 minut – wspólne zabawy w języku angielskim)

d) Rytmika – zajęcia ruchowe i umuzykalniające przy akompaniamencie pianina (2 razy w tygodniu)

e) Zajęcia sportowe połączone z gimnastyką korekcyjną – na dużej sali rekreacyjnej (2 razy w tygodniu)

f) Zajęcia logopedyczne w grupach. Zajęcia z logopedą mają na celu wspólną, pełną zabawy, pracę nad usprawnianiem aparatu mowy u dzieci oraz niwelowanie typowych zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

g) Zajęcia grupowe z pielęgniarką, związane z tematyką zdrowia i bezpieczeństwa.

11:15 - 11:30

zupa

11:30 - 12:30

Zabawy swobodne w salach zajęciowych lub na świeżym powietrzu

12:30 - 12:45

drugie danie

12:45

poobiedni odpoczynek

Przestrzeń przedszkola pozwala na taką organizację odpoczynku, która zaspokoi zarówno potrzeby dzieci, które potrzebują snu jak i tych, które nie śpią w ciągu dnia. Dokładamy starań by indywidualne potrzeby każdego dziecka zostały zaspokojone, o ile nie naruszy to spokoju innych wypoczywających dzieci. Warunek ten pozwala dzieciom już w najwcześniejszych latach dostrzegać i szanować potrzeby innych ludzi.

około 14:00

codziennie:

a) zajęcia na świeżym powietrzu – zabawa swobodna połączona z tzw. edukacją outdoorową i/lub:
b) zabawy indywidualne i grupowe zintegrowane z treściami programowymi i/lub:
c) warsztaty, przedstawienia, koncerty, inscenizacje, występy zaproszonych gości.

15:15 - 15:30

podwieczorek

około 15:30

zabawy swobodne dzieci (wewnątrz i na świeżym powietrzu),
zajęcia dodatkowe realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
głośne czytanie literatury, słuchanie muzyki.