Warsztaty dla Rodziców 16.03. i 30.03.2019

19-11-2018

TYTUŁ WARSZTATÓW: Złość - gniew - agresja. Jak razić sobie z trudnymi emocjami? CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 120 min. DATY: 16.03. (sobota) oraz 30.03. (sobota), w godzinach 10:00 - 12:00. WAŻNE: warsztaty podzielone są na dwie części (tematy na obydwu spotkaniach nie powtarzają się). Zachęcamy do udziału w dwóch spotkaniach. MIEJSCE SZKOLENIA: sala rekreacyjna Niepublicznego Przedszkola UKSW PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Podolska-Skotak (psycholog kliniczny, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta) oraz mgr Maria Podolska (psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień) - Centrum Zdrowia "SZANSA" TECHNIKI PRACY: psychodrama, burza mózgów, wykład, techniki warsztatowe, praca własna. UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS SZKOLENIA: odróżnianie złości, gniewu i agresji, przeciwdziałanie przemocy, wiedza dotycząca źródeł gniewu, techniki radzenia sobie z gniewem i napięciem, identyfikowanie źródeł własnego gniewu, lepsze rozumienie przyczyn i źródeł złości u dziecka, zapobieganie wybuchom złości dziecka, rozładowywanie napięcia dziecka, modelowanie u dziecka zachowań pożądanych w kwestii radzenia sobie z gniewem. CENA: 35 zł/sesję za uczestnika (całość warsztatów - 70 zł/uczestnika). Zapisy telefonicznie: 507-097-739 lub mailowo: w.kowalska@przedszkole@uksw.edu.pl