O nas

Niepubliczne Przedszkole UKSW to miejsce wyjątkowe. Dlaczego?

Lokalizacja

Dojazd do przedszkola jest prosty zarówno od strony Młocin, Bielan, Łomianek czy pobliskich mniejszych miejscowości, tak samochodem, jak i komunikacją miejską. Bliskość Lasu Młocińskiego pozwala na organizowanie leśnych spacerów i zajęć przyrodniczych. Korzystamy również z infrastruktury kampusu UKSW.

Budynek

Stworzony i zaprojektowany od podstaw jako przedszkole i przestrzeń dla dzieci. Przestronne, słoneczne sale zajęciowe, szerokie korytarze i pomieszczenia wspólne tworzą miejsce przyjazne dzieciom, pozwalające na rozwój ruchowy i poznawczy. Przedszkole posiada swój własny plac zabaw, wyposażony w bezpieczną nawierzchnię oraz różnego rodzaju zabawki i urządzenia. Na tyłach budynku mieści się mini-ogródek, gdzie nasi mali podopieczni doglądają regularnie uprawianych przez siebie roślin.

Program

Działamy na podstawie Programu wychowania przedszkolnego wyd. MAC Edukacja, który jest zgodny jest z obowiązującą Podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN. Założenia programu kładą nacisk na aktywny rozwój dziecka zintegrowany z zabawą. Treści programowe oparte są na rozwijaniu ośmiu kompetencji kluczowych (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębioczości; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej), które monitorujemy na bieżąco podczas obserwacji metodycznych. Wszystkie inicjowane przez naszych nauczycieli aktywności dzieci oraz ich zabawy swobodne w specjalnie przygotowanym otoczeniu mają na celu rozwijanie u dzieci samodzielnego myślenia, pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia oraz otwartości na nowe doświadczenia.

Plan dnia

Został tak zaprojektowany, by respektował prawo dziecka do zabawy, odpoczynku i swobodnej ekspresji. Dziecko może łatwo odnaleźć punkty stałe, wyznaczające rytm dnia i dające poczucie bezpieczeństwa i stałości.

Pomoce dydaktyczne

Różnorodne pomoce oraz książki umieszczone są na otwartych regałach, co pozwala dzieciom na swobodny wybór aktywności i poszerzanie zainteresowań w wybranym przez siebie kierunku. Jednym z założeń działania naszego przedszkola jest brak podręczników i pakietów wydawniczych – nauczyciele planując zajęcia podążają za zainteresowaniami dzieci i dostosowują pomoce edukacyjne do aktualnego tematu, pobudzając w ten sposób kreatywność dzieci i ich naturalną potrzebę odkrywania otaczającego świata.

Nasza kadra

Wszystkie osoby pracujące w przedszkolu tworzą rodzinną atmosferę pełną bezpieczeństwa i zaufania. Podczas rozmaitych aktywności podpatrują holistyczny rozwój każdego dziecka i odpowiadają na aktualne potrzeby dzieci.

Współpraca z Wydziałem Nauk Pedagogicznych UKSW

Nasze przedszkole jest modelowym przedszkolem akademickim. Na terenie placówki odbywają się zajęcia pokazowe, praktyki studenckie oraz obserwacje. Zajęcia prowadzone są m.in. przez metodyków i wykładowców akademickich oraz studentów. Tworzymy w ten sposób przyjazne środowisko uczenia się nie tylko dla dzieci, ale także przestrzeń dydaktyczną dla przyszłych nauczycieli, co motywuje nas do jeszcze lepszej pracy każdego dnia.